Siirry sisältöön

Järjestöt ja yhdistykset

Viher- ja puutarha-alan opettajayhdistys ry

bit.ly/vipuope

Kokoamme alan opettajat ja työelämän edustajat aktiiviseen osaamisen kehittämisen verkostoon. Toimimme puutarha- ja viheralan opetuksen kehittämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi oppilaitosten sekä opetuksen ja työelämän välillä.

Kaupunginpuutarhurien Seura ry:n tavoitteena on vihreänelinympäristön ja suomalaisen maisema- ja puutarhakult-tuurin edistäminen sekä alan arvostuksen kohottaminen. Yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, tapaamisia ja opin-tomatkoja sekä osallistuu aktiivisesti alan kehitys- ja tut-kimustoimintaan. Yhdistys on mukana maamme viher-sektorin kehittämisessä muiden alalla toimivien kanssa.

Jäsenemme ovat johtavia seurakuntien hauta- ja puistotoimen, kiinteistö- ja taloushallinnon viran- ja toimenhaltijoita sekä muissa hautaustoimen esihenkilötehtävissä toimivia henkilöitä. Teemme yhteistyötä alan muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Järjestämme jäsenillemme ammatillista koulutusta ja turvaamme jäsenten etuja työ- ja palvelussuhdeasioissa. Jäseniä: 129 Perustettu: 1945

Yhdistys edistää kunta-alalla työskentelevien jäsentensä etuja, osallistuu aktiivisesti kuntien metsä- ja viheralueiden hoidon kehittämiseen ja luo positiivista kuvaa metsä- ja viheralasta. Jäsenelle avautuu yhdistyksen kautta väylä toiminnan kehittämiseen kunnissa ja kaupungeissa. Jäseniä: 115 Perustettu: 1895

Viher- ja ympäristörakentajat ry

www.vyra.fi

toimisto@vyra.fi

+358 449 770 521

Olemme 210 viherrakennusalan yrityksen yhteisö, joka kehittää viherrakentamisen ja kunnossapidon laatua sekä edistää jäsenyritystensä liiketoimintaa. Jäsenyritystemme asiakkaita ovat kunnat, kaupungit, seurakunnat, valtio, rakennusliikkeet, asunto- ja kiinteistöyhtiöt sekä yksityiset ihmiset. Jäseniä: 210 Perustettu: 1970

info@taimistoviljelijat.fi

+358 408 609 520

Taimistoviljelijät – Plantskoleodlarna ry (TVY) on suomalaisten taimitarhojen yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen päätavoite on edistää kotimaista taimitarhatuotantoa. Toiminnassa korostuvat yhteydenpito eri asiakasryhmiin, viranomaisiin, koulutukseen ja tutkimukseen sekä varsinainen taimien menekinedistäminen. Yhdistyksen jäsenenä on 55 taimistoalan toimijaa.

info@vyl.fi

+358 449 019 153

Viherympäristöliitto (VYL) on viher- ja ympäristösuunnittelun, -rakentamisen, -hoidon sekä alan kaupan ja taimituotannon palvelu- ja asiantuntijaorganisaatio. VYL kokoaa eri toimijat työskentelemään yhdessä vihreän ja toimivan elinympäristön puolesta. VYL:n jäseninä on kymmenen jäsenyhdistystä sekä kannattajajäseninä ja yhteisöjäseninä viheralan eri yrityksiä, oppilaitoksia ja muita yhteisöjä.